Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná marec 1, 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

RobCorp s. r. o. s.r.o.
Kláštorská 3119/28 085 01 Bardejov
Slovensko
E -mail: Info@robcorp.eu
Telefónne číslo: +421 904 168 900
IČ DPH: SK2121793168

Právny zástupca (zástupcovia) RobCorp s. r. o. s.r.o.:

Radovan Papík

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 44555/P

1.2 V súlade s nariadením o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie o RSO):

Radi by sme vás informovali o možnosti spotrebiteľov podávať sťažnosti na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online, ktorú nájdete na nasledujúcej adrese URL: ec.europa.eu/odr

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.